Prace remontowe w wybranych korytarzach budynku Komendy Głównej Policji przy ul .Puławskiej 148/150 wWarszawie.

Prace remontowe wykonywane były  od października 2015 do lutego 2016 i polegały na:

- rozbiórka istniejących i wykonanie nowych posadzek

- roboty tynkarskie i malarskie ścian i stropów

- wymiana stolarki wewnętrznej

- montaż sufitów powieszonych i zabudowa tras kablowych

- montaż instalacji elektrycznych i sygnalizacji pożaru SAP

Zdjęcia z realizacji.

 

 

Copyright © 2022 interprofil