Roboty były wykonane zgodnie z dokumentacją i przestrzeganiem terminów określonych w harmonogramie. Jakośc wykonanych robót ocenia się bardzo dobrze.w Wykonawca dał się poznać jako sumienna i solidna firma godna polecenia."

BUDIMEX SA

Firma Inter-Profil Paweł Flisek wykazała się fachowością oraz rzetelnością w prowadzeniu prac instalacyjnych. Wszystkie zlecone prace zostały wykonane profesjonalnie, terminowo oraz z należytą starannością"

PKP ENERGETYKA

Wykonawca dał się poznać jako sumienna i solidna Firma. Roboty wykonują zgodnie z dokumentacją projektową. Posiadają niezbędną wiedzę i niezbędny sprzęt do wykonywania w/w robót budowlanych. Zalecenia i polecenia Zamawiającego wykonują bez zastrzeżeń. Jakość wykonywanych robót oceniamy bardzo dobrze."

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

Roboty zrealizowane zostały terminowo, zgodnie z zakresem ustalonym w umowie."

Zarząd Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy

W trakcie realizacji zadań firma Inter-Profil, Paweł Flisek dała się poznać jako wykonwaca solidny z dobrym przygotowaniem technicznym i organizacyjnym, dysponujący profesjonalną kadrą pracowniczą."

Komenda Główna Policji

Wykonwaca dał się poznać jako sumienna i solidna Firma. Roboty wykonują zgodnie z dokumentacją projektową. Posiadają niezbędną wiedzę i niezbędny sprzęt do wykonania ww. robót budowlanych. W czasie wykonywania robót, wykonują bez zastrzeżenia i polecenia Zamawiającego. Jakość wykonywanych robót oceniamy bardzo dobrze. Możemy polecić ww. Wykonawcę jako firmę solidną, sumienną, terminową i godną polecenia."

Jednostka Wojskowa 2414

Jesteśmy w pełni zadowoleni z wysokiej jakośc świadczenia usług i polecamy przyszłym Inwestorom "INTER-PROFIL" jako profesjonalnego, doświadczonego, solidnego i gwarantującego wysoką jakość prowadzonych prac Wykonawcę."

BUDIMEX SA

Firma Inter-Profil Paweł Flisek wykazała się fachowością oraz rzetelnością w prowadzeniu prac instalacyjnych. Wszystkie zlecone prace zostały wykonane profesjonalnie, terminowo oraz z należytą starannością."

PKP ENERGETYKA

Roboty wykonano terminowo, jakościowo bez zarzuty, z zachowaniem wszelkich reżimów technologicznych. Firma wykazałą się dbałością o przestrzeganie przepisów BHP. Fachowy nadzór oraz zastosowanie profesjonalnego sprzętu gwarantuje, że roboty zlecone dla firmy INTER-PROFIL będą wykonane rzetelnie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną."

BUDIMEX SA

Firma Inter-Profil Paweł Flisek wykazała się fachowością oraz rzetelnością w prowadzeniu prac instalacyjnych. Wszystkie zlecone prace zostały wykonane profesjonalnie, terminowo oraz z należytą starannością"

PKP ENERGETYKA

Roboty wykonano terminowo, jakościowo bez zarzuty, z zachowaniem wszelkich reżimów technologicznych. Firma wykazałą się dbałością o przestrzeganie przepisów BHP. Fachowy nadzór oraz zastosowanie profesjonalnego sprzętu gwarantuje, że roboty zlecone dla firmy INTER-PROFIL będą wykonane rzetelnie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną."

 

Copyright © 2024 interprofil