Biblioteka Narodowa al.Niepodległości 213 w Warszawie

Inwestycja wykonana w roku 2017 polegała na wykonaniu robót budowlanych,instalacyjnych i wyposażeniowych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53 przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych znajdujących się w budynku C .Inwestycja realizowana w systemie„zaprojektuj i wybuduj".

Przedmiot zamówienia obejmował następujacy zakres prac:

-demontaż istniejącego wyposażenia i elementów budowlanych

-przebudowa istniejącej instalacji nie podlegającących demontażowi

-naprawa istniejacych tras kablowych

-montaż platformy do obsługi pomieszczenia magazynowego

-wyposażenie pomieszczenie w regały magazynowe jezdne

-wyposażenie pomieszczenia w systemy gaśnicze /SUG/, kamerycyfrowe IP, czujki oraz centrale systemu sygnalizacji włamania i napadu

 

 

 

                                                                   

 

                                                                               

Copyright © 2021 interprofil