Wykonywanie robót remontowo-malarskich w siedzibie m.st.Warszawy przy pl.Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w Warszawie.

Zakres robót budowlanych obejmuje roboty remontowo -malarskie w pomieszczeniach biurowych na piętrze IV,III,II,I.Wykonanie nowego sufitu podwieszanego typu Amstrong,montaż opraw rastrowych,ułożenie tarketu na korytarzach,naprawa kamiennej powierzchni schodów a także wykonanie naprawy instalacji sanitarnej i wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku.

Inwestycja w realizacji.

 

 

 

Copyright © 2023 interprofil