Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie przy ul.Chyliczkowska 17.

Inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły.

Zamówienie obejmuje:

-ocieplenie ścian budynku

-nadanie kolorystyki elewacji

-izolację i ocieplenie fundamentów

-wymianę wewnętrznej instalacji co.wraz z grzejnikami

-modernizację kotłowni gazowej

         

                                               Liceum Ogólokształcące  w Piasecznie - elewacja zewnętrzna.

 

Copyright © 2021 interprofil