Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce.

W ramach przedmiotu umowy zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował ;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- wymianę okien dachowych

- docieplenie ścian budynku

-ocieplenie stropu i dachu sali gimnastycznej

-wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,rynnami i rurami spustowymi

-wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

-modernizacja instalacji wod-kan z wymiaą pionów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych

-zmianę instalacji hydrantowej

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją

-roboty malarskie tynkarskie,wkończeniowe

                           

                                                                           Zdjęcie z realizacji.

Copyright © 2021 interprofil