BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie ul. Al.Jerozolimskie 7.

 Roboty budowlane wykonane w okresie od 12.03.2014r. do 12.01.2015r. polegające na generalnym odnowieniu elewacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi  polegającym m.in na:

- montaż i demontaż rusztowań systemowych wysokościowych

- przebudowa instalacji klimatyzacji

- termomodernizacji elewacji o pow. 2900m2

- dostawa i montaż ślusarki okiennej aluminiowej antywłamaniowej klasy c

- dostawa i montaż zewnętrznych rolet okiennych ppoż. El 60 i El 120.

- wykonanie i uruchomienie instalacji alarmowej ppoż. i sterowania roletami

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków a wykonywane prace prowadzone były w sposób niepowodujący przerw w pracy.

Zdjęcia z realizacji.

 

 

Copyright © 2022 interprofil