ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAŹWINY.

Budynek świetlicy zaprojektowano jako oddzlny konstrukcyjnie obiekt budowlany o łącznej kubaturze 838m3 i powierzchni użytkowej190m3.

Zakres prac obejmował m.in:

- roboty budowlano- wykończeniowe

- wykonanie instalacji elektrycznych

- instalacje wodno-kanalizacyjne budynku

- dostawa i montaż zbiornika na nieczystości płynne

- dostawa wyposażenia meblowego obiektu

- budowa miejsc postojowych

Zdjęcia z realizacji.

Copyright © 2022 interprofil