Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLOINIKA.

Inwestycja polegająca na  przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania parteru na lokal usługowy i remont elewacji,przebudową wiaty smietnikowej oraz wykonaniem miejsc postojowych dla samochodow i rowerów.

                    

                    

 

 

 

Copyright © 2023 interprofil