Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły Zespołu    Szkół nr 2 im. Emili Plater przy Aleji Brzóz 26 wraz z urządzeniami w tym przebudową instalacji gazowej.

                           

                         

 

 

Copyright © 2021 interprofil