Wykonanie robót budowlanych dla zadania:Remont budynku nr 45-Cerkiew w Kazuniu Nowym

 

 

           

                                                                                                Zdjęcie archiwalne..

 

 

 

                             

                                                                                                     Zdjęcie z inwestycji 08.03.2021r.

 

                               

                                                                                                      Zdjęcie z inwestycji 08.03.2021r.

                          

                                                                                     Zdjęcie z inwestycji 27.04.2021r.

                         

                                                                                          Zdjęcie z inwestycji z dnia 27.04.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Copyright © 2022 interprofil