Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.Inwestycja polegająca na wykonaniu rozbudowy z przebudową istniejacego budynku i na wykonaniu budowy budynku  laboratoryjnego przy ul.Kolskiej 13 w Warszawie.

                                     

                                     

                                                                                                      Zdjęcia z inwestycji 2021r.

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Copyright © 2022 interprofil