AKADEMIA  TEATRALNA IM ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

Inwestycja dotyczy: „Remontu i przebudowy budynku ul. Miodowa 22C wraz z wymianą wszystkich niezbędnych instalacji wewnętrznych”.

      Wykonane  roboty budowlane polegają na :

  1. robotach rozbiórkowych – budowlanych i instalacyjnych;
  2. wykonaniu robót konstrukcyjnych i murarskich;
  3. montażu okien, drzwi, klap ppoż, dźwigu osobowo-towarowego;
  4. wykonaniu robót instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych, technologii scenicznej,
  5. wykonaniu robót instalacyjnych: sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji hydrantowej;
  6. wykonaniu robót izolacyjnych i uszczelniających;
  7. wykonaniu robót wykończeniowych – posadzek, sufitów, powłok malarskich, białych montaży, okładzin ceramicznych, okładzin akustycznych, balustrad klatek schodowych.
  8. wykonaniu zagospodarowania terenu
Copyright © 2023 interprofil